00:42 16/06/2024
Giới thiệu về công ty TNHH Cơ điện DMEC

Tên công ty:     CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN D.M.E.C

Tên giao dịch:  DMEC Co.,LTD

Tên viết tắt:      DMEC

Website:           http://www.dmec.vn

Email:                info@dmec.vn

Địa chỉ:              K190/6 Lê Duẩn, Phường Tân chính, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà

Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại/Fax:  (+84) 5113752506

Mã số thuế:       0401400950

Vốn điều lệ:       7.500.000.000 ĐVN (7,5 tỷ đồng)

Tin liên quan