00:52 16/06/2024
Tải tài liệu TCVN 5066:1990 ĐƯỜNG ỐNG CHÍNH DẪN KHÍ ĐỐT, DẦU MỎ VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ ĐẶT NGẦM DƯỚI ĐẤT - YÊU CẦU CHUNG VỀ THIẾT KẾ CHỐNG ĂN MÒN

Danh muc: Tiêu chuẩn

Download