00:21 16/06/2024
Thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy
1. Đặc điểm hệ thống: (chi tiết xem Mục Tải tài liệu ---> Training)
2. Biện pháp thi công: (chi tiết xem Mục Tải tài liệu ---> Quy trình)

 

3. Sơ đồ tổ chức thi công:

Xin vui lòng vào mục Liên hệ để DMEC được phục vụ tận tình quý vị