00:56 16/06/2024
Văn hóa công ty

1. TIÊU CHÍ:

 

- Con người là giá trị cốt lõi của công ty.

 

- Làm việc khoa học và sáng tạo.

 

- Hiệu quả công việc luôn được đặt lên hàng đầu.

 

- Thành công của công ty là sự tin cậy của CBCNV, sự hài lòng của khách hàng, đối tác và sự công nhận của cộng đồng.

 

- Coi công tác xã hội là nghĩa vụ tất yếu của công ty đối với cộng đồng.

 

2. PHƯƠNG CHÂM LÀM VIỆC:

 

NHIỆT TÌNH – CHUYÊN NGHIỆP – SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ


3. THỰC HÀNH VĂN HOÁ DMEC:


Trong Bảng mô tả công việc của từng cá nhân trong công ty, nhiệm vụ đầu tiên là thực hiện văn hoá DMEC, cụ thể:

 

- Mỗi cá nhân luôn thể hiện phong cách làm việc chuyên nghiệp, có ý thức trách nhiệm, có tinh thần cầu tiến, đam mê cao nhất với các nhiệm vụ, sứ mệnh chung của công ty.Xác định lợi ích của cá nhân trước hết là lợi ích của công ty, lợi ích của công ty phải hài hoà với lợi ích của khách hàng và cộng đồng.

 

- Không ngừng tự rèn luyện tác phong đạo đức, khiêm tốn học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, các kỹ năng làm việc, năng lực gjiao tiếp để đáp ứng tốt nhất các nhiệm vụ được giao và ngày càng có nhiều đóng góp hơn, hiệu quả hơn vào mục tiêu chung của công ty.Mỗi cá nhân phải phấn đấu trở thành chuyên gia trong lãnh vực của mình.

 

- Luôn chủ động trong việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ, chủ động đóng góp vào sự phát triển chung của công ty.

 

- Có ý thức kỹ luật cao nhất trong công việc cũng như trong các hoạt động  của công ty.

 

- Đề cao và rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm,phối hợp một cách hiệu quả nhất; mỗi cá nhân dám nhận trách nhiệm, có mong muốn sẵn sàng chia sẻ kiến thức, hiểu biết với đồng nghiệp để hoàn thành công việc.

 

- Xây dựng tinh thần làm việc vì tập thể, vì sự lớn mạnh của công ty.

 

- Tôn trọng cấp trên, hoà nhã với mọi người.Kiềm chế khi có tranh cải.

 

- Tích cực đấu tranh với các biểu hiệu trái với văn hoá DMEC, tiêu cực, tinh thần làm việc thiếu hợp tác,.Xây dựng DMEC trở thành một tập thể đoàn kết, phát huy và cộng hưởng sức mạnh tập thể,sở trường của từng cá nhân.

 

- Xây dựng quan niệm lấy khách hàng là trung tâm cho mọi hành động.

 

- Sẳn sàng khẳng định, bảo vệ uy tín của công ty, tạo sự tin cậy tuyệt đối của khách hàng trong và ngoài nước.

 

- Bảo quản, sử dụng hiệu quả tài sản được giao.

 

- Không trao, gửi thông tin,tài liệu, dữ liệu của công ty cho bất kỳ ai nếu chưa được phép của cấp trên.

 

- Sẵn sàng tham gia các hoạt động van hoá, thể thao trong công ty cũng như các hoạt động xã hội do công ty tổ chức.

Tin liên quan