16:15 25/07/2024
Các hoạt động của DMEC
 
 
Các hoạt động của DMEC:
 
1. Họp Hội đồng thành viên thông qua phương hướng nhiệm vụ năm 2013 và kế hoạch 5 năm 2013 - 2018. Qua đó đặt nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là quảng bá hình ảnh DMEC và hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2013
 
 
 
 
Tin liên quan